• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.10.2018

Infrastrukturni radovi na području općine Maglaj

 

Na području općine Maglaj u toku su brojni radovi i to:

 

*Završeni su radovi na izgradnji zaštitnog zida obale utvrde cca 2 km.

*U Starom gradu se radi na sanaciji i rekonstrukciji dijela asfaltnog puta u Donjoj Mahali, zbog problema odvodnje voda u vrijeme velikih padavina.

*Na tvrđavi je uspješno završena sanacija i rekonstrukcija sjevernog bedema, kao i čišćenje kazamata od nanosa, te je izvršeno saniranje pokrivača na Kapi kuli.

 

*U MZ Bijela Ploča se radi stabilizacija puta tzv. Kačara, koji je uništen poplavama u maju tekuće godine, nakon čega je djelimično saniran. Izgradit će se armirano-betonska ploča na dijelu puta ispod podvožnjaka, kao i zaštita dijela obale sa kameno-betonskim zidom.

* U završnoj fazi je odvodni kanal sa lijeve strane puta, kako bi se povećao protok vode.

* Završeno je rušenje brane na rijeci Jablanici koja je sprečavala protok vode.

 

*U MZ Jablanica u toku su završni radovi na mostu Barakovići. Radi se montaža ograde mosta, te pripreme za asfaltiranje.

 * Također, radovi na mostu Begići na Megari su u završnoj fazi. Ostaje izrada asfaltne mase na armiranu, betonsku kolovoznu konstrukciju mosta i prilaznih puteva ka istom.

 

*U MZ Domislica su urađene tri dionice lokalnog puta u dužini od 154 metra i to put prema mezarju, put pored džamije i put kod mosta.

 

* U MZ Novi Šeher završena je sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta tzv. Lipić u dužini od 136 metara.

 

* U MZ Moševac je završena izgradnja odvodnog kanala i asfaltiranje dijela puta od trafoa prema unutrašnjosti naselja.

 

*U MZ Kosova završen je armirano-betonski potporni zid na mjestu uništenog nekategorisanog puta od potoka Stočke.

*Također, potpisan je ugovor za upotpljavanje zgrade društvenog doma u ovoj mjesnoj zajednici. Izvođač radova se treba uvesti u posao, a rok za završetak radova je 45 dana.

 

 *U MZ Bočinja urađen je potporni zid na mjestu odrona, a u toku je nasipanje makadamskog puta za Gornju Bočinju.