• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.09.2018

Obavijest

 

Sanitarno-komunalno-vodoprivredni inspektor u postupku nadzora nad zauzimanjem javnih površina na području općine Maglaj, a na osnovu člana 107. stav 1. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/18), člana 5. i 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99), po  službenoj  dužnosti    izdaje slijedeću

 

 OBAVIJEST - UPOZORENJE

 

Na osnovu ukazane potrebe i primjetno povećanih naslaga odloženog ogrjevnog drveta, uglja, kao i druge robe, na javnim površinama gradske jezgre Maglaja, UPOZORAVAJU se svi vlasnici  navedenih „stvari“ na obavezu postupanja u skladu sa članom 4. i 6. Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/18) koji nalaže da niko ne smije početi koristiti javnu površinu prije nego na način propisan ovom Odlukom, zaključi ugovor o zakupu, plati određenu zakupninu i pribavi odobrenje za korištenje, a što je u vezi sa članom 37. stav 2. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/18) u kojem je navedeno da odobrenje za zauzimanje javnih površina u svrhu izgradnje tipskih boksova (spremišta) za odlaganje drva izdaje Služba za urbanizam, a na osnovu zahtjeva stanara samo za objekte koji imaju podrume manje od 4,0 m2.

 

Za nepostupanje po gore navedenom, biće poduzete zakonom predviđene mjere.