• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.08.2012

OPŠTINA MAGLAJ - ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA JAVNIH KOMUNALNIH USLUGA - IZVOD

Početkom 2012. godine Fond otvoreno društvo BiH pokrenuo je projekat „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja, Centrom za promociju civilnog društva iz Sarajeva i Agencijom lokalne demokratije iz Mostara. Projektom je planirano ispitivanje stepena zadovoljstva građana, kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština na prostoru BiH. Ovo ispitivanje je izvršeno prema metodologiji „PULS – Poboljšanje usluga lokalne samouprave“, posebno razvijenoj za ove namjene.

U sklopu projekta „„Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“ izvršeno je anketiranje na području opštine Maglaj, na prethodno definisanom uzorku od 586 ispitanika. Istraživanje je izvršeno metodom intervjuisanja (face to face) u periodu od 05.04. do 05.05.2012. godine i zasniva se na primjeni PULS metodologije koju je razvila agencija EDA iz Banjaluke.

Ovim istraživanjem želi se prikazati stav građana prema kvaliteti i dostupnosti javnih usluga na lokalnom nivou. Ideja Projekta je da rezultati istraživanja posluže kao indikator vrednovanja rada lokalne uprave, s jedne strane, ali i kao signal lokalnoj upravi i građanima prilikom planiranja budućih aktivnosti iz oblasti zadovoljavanja potrebe građana za javnim uslugama.

Prvim krugom ispitivanja zadovoljstva korisnika javnih usluga na lokalnom nivou je obuhvaćeno preko 17.000 domaćinstava u 25 opština u Bosni i Hercegovini, dok je u realizaciju aktivnosti bilo uključeno preko 20 organizacija civilnog društva. Inicijativu je pokrenuo i realizuje Fond otvoreno društvo (FOD) BiH.

U NASTAVKU SE DAJE IZVOD IZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA:

Vodovod i kanalizacija
Analizom podataka ispitanika koji koriste usluge vodovoda i kanalizacije može se konstatovati da je ova usluga pozitivno ocijenjena od strane građana, ali je isto tako očigledno da još uvijek veliki dio opštine nije pokriven ovom uslugom, odnosno postoji značajan prostor za predstavnike lokalne uprave da rade na širenju ove usluge.Uslugom vodosnabdijevanja obuhvaćeno je 52% ispitanika pri čemu je ova usluga visoko ocijenjena. Oko 93 % korisnika koji koriste ovu uslugu je njom i zadovoljno.
Kvaliteta vode za piće je takođe ocijenjena relativno visokom ocjenom od skoro 70% ispitanika koji su zadovoljni kvalitetom vode.
Kanalizacionom mrežom obuhvaćeno je svega 20% ispitanika pri čemu je velika većina, 87% zadovoljna ovom uslugom.

Na kraju, kada je u pitanju cijena usluge vodovoda i kanalizacije, više od 80% građana zadovljno je cijenom ove usluge.


Socijalna zaštita
Usluga pružanja socijalne zaštite je jedna od najlošije ocijenjenih u cijeloj anketi.
Kada je u pitanju dostupnost socijalne zaštite više od 64% ispitanika nije zadovoljno ovom uslugom.
Ocjena je još lošija u pogledu pravednosti raspodjele socijalne zaštite. Ovo je jedna od sedam najlošije ocijenjenih usluga u cijeloj anketi.
Vrijedno je napomenuti da ova usluga nije u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave, jer se socijalna pomoć finansira dijelom iz opštinskog, dijelom iz kantonalnog i dijelom iz budžeta Federacije BiH.

Usluge šalter sale
Rad opštinske šalter sale je ocijenjen veoma dobro.
Brzina i kvalitet usluge u šalter sali su ocijenjeni veoma dobro i nema niti jedne mjesne zajednice gdje su ove usluge dobine negativnu ocjenu.Zelene površine i parkovi
U pogledu opšteg stanja zelenih površina i njihovog održavanje nešto više od 35% ispitanika nije zadovoljno ovom uslugom dok se njih 15% nalazi u graničnom području. Ono što upada u oči je veliki postotak ispitanika koji nije odgovorio na ovu grupu pitanja (55-70%), što može da sugeriše da su samo ispitanici u urbanijim sredinama imali potrebu da se izjasne.
U pogledu raspoloživosti sportskih terena, samo 40% ispitanika je zadovoljno ovom uslugom, od čega je 12% u graničnom području.
Zadovoljstvo raspoloživim dječijim igralištima je još lošija i čak 80% ispitanika nije zadovoljno ovom uslugom. Ovo je i najlošije ocijenjena usluga u cijeloj anketi, sa prosječnom ocjenom od 1,80.Osnovno obrazovanje
Usluga osnovnog obrazovanja je jedna od najbolje ocijenjenih sa prosječnom ocjenom oko 4.
Dostupnost osnovnih škola ocijenjena je pozitivno od strane ispitanika i njih 87% je zadovoljno ovim segmentom osnovnog obrazovanja na prostoru opštine Maglaj. Ovo je jedna od 7 najbolje ocijenjenih usluga.
Kvalitet obrazovanja u osnovnim školama takođe je pozitivno ocijenjen i skoro 92% ispitanika zadovoljno je ovim segmentom usluge osnovnog obrazovanja.
Kada je u pitanju prevoz do osnovne škole skoro 80% ispitanika ocijenilo je ovaj segment zadovoljavajućim.Nastavak izvoda u slijedećem bloku...