• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2018

Nastavak izgradnje poslovnih zona

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 828.746 KM namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona.


Subvencija od 97.500 KM je odobrena prema apliciranom projektnom prijedlogu Općine Maglaj na javni poziv Ministarstva za privredu ZDK, za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona.


U cilju izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama na području općine Maglaj, shodno Programu II - Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone, aplicirana je “Izgradnju Primarne servisne saobraćajnice u poslovnoj zoni Liješnica – Maglaj”. Projekat izgradnje predviđa izvođenje radova na izgradnji kolovozne konstrukcije – asfaltiranje primarnih saobraćajnica, odvodnju, osvjetljenja zone i izrada informativnog panoa za promociju zone.