• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2018

Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

U sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ održana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Na Dnevnom redu je bilo 16 tačaka i sve su usvojene.

Posebno ističemo da je nakon završetka glasanja 11. tačke Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu i odabira dobitnika priznanja, Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić predložio da Čabrina kafana kao objekat sa stogodišnjom tradicijom, pored predviđene nagrade dobije dodatno 5.000 KM.

Unutar Općinskog vijeća bilo je mnogo rasprava oko pojedinih tačaka Dnevnog reda, a klub SDA je ponovo napustio sjednicu nakon što su predvidjeli da neće biti kvoruma na istoj. Međutim, kvorum je ipak bio, tako da je sjednica održana do posljednje tačke Dnevnog reda, uključujući vijećnićka pitanja i incijative.