• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.07.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona

U četvrtak, 19.07.2018.godine u Sali Općinskog Vijeća Maglaj sa početkom u 10,30 sati održana je Javna rasprava po Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su, pored predstavnika Ministasrtva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK učešće uzeli i službenici Općine Maglaj.
Iako odziva građana nije bilo, Slađan Matković, Viši stručni saradnik za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih po navedenom Ministarstvu prisutne je pozdravio i predstavio i dao obrazloženje održavanja Javne rasprave. Napomenuo je da se pravni osnov za donošenje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona zasniva na članu 37. stav 1., tačla f), Ustava Zeničko-dobojskog kantona te objasnio razloge donošenja istog. Takođe je prisutne upoznao i sa osnovama pojedinih pravnih rješenja, očekivanim efektima kao i finansijskim pokazateljima koji ukazuju da za realizaciju ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva a kao uvid dostavljena je i Izjava o finansijskoj odgovornosti.
Napomenuo je da je Zakon koji je trenutno na snazi i koji je objavljen u „Službenim novinama ZDK“ broj 5/14 , u vrijeme kada su ustanove nadležne za obrazovanje odraslih krenule u realizaciju predviđenih aktivnosti, isti je pokazao dosta nedostataka i pokazao se značajan broj svari koje je trebalo da se izmjeni, a to je sada predviđenim Zakonom u vidu Nacrta i urađeno. 
Prisutni su se složili da je vrijeme održvanje javne rasprave vrijeme godišnjih odmora i samim tim interesovanje za prisustvo Javnoj raspravi je manje, ali će svakako biti ostavljena mogućnost svim zainteresovanim da svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti i u pismenoj formi i početkom školske godine.
Predstavnik Općine Maglaj je shodno dostavljenom nacrtu Zakona i uvodnom izlaganju predstavnika nadležnog Ministasrtva ZDK podržao donošenje Zakona sa predloženim dopunama i izmjenama i dao pozitivno mišjenje za donošenje istog u vidu predloženog Nacrta Zakona.
Predstavnik Ministarstva je pojasnio da pored Pravilnika za obrazovanje odraslih osnovano i Vijeće za obrazovanje odraslih kao i triparitetno vijeće na teritoriji ZDK a jedino koje je u funkciji sa svojim radom je Vijeće Općine Tešanj koje daje pozitivne rezultate kad je u pitanju obrazovanje odraslih što može poslužiti kao primjer ostalim općinama kako bolje da sprovedu aktivnosti na obrazovanju odraslih.
Od strane predstavnika nadležnog Ministasrtva Nesiba Šerkića stručni saradnik za srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih, prisutni na Javnoj raspravi su upoznati da je u okviru nadležnosti Ministarstva i Zakona koji je dostavljen u Nacrtu formirano i Vijeće za obrazovanje odraslih koje broji 13 članova iz svih sfera društvenog i privrednog sektora i on predlaže Plan obrazovanja za svaku godinu a novim Zakonom bi to bilo svake tri godine radi kvalitetnijeg praćenja realizacije aktivnosti i postignutih ciljeva. Zadaci Vijeća su da prati stanje i predlaže mjere razvoja i obrazovanja odraslih te da daje mišljenje odnosno prijedloge na prijedloge iz oblasti obrazovanja odraslih te da predlaže finansiranje obrazovanja odraslih.