• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.07.2018

POZIV: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona u ponedjeljak 16.07.2018. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ).

Cilj Javne rasprave je da se o predloženim rješenjima upoznaju predstavnici svih zainteresiranih subjekata sa područja općina i grada Zenice, odnosno Kantona, uz sudjelovanje predstavnika javnog informisanja kako bi se građani, odnosno šira javnost upoznali sa odredbama Nacrta navedenog Zakona i dostavili pismene prijedloge Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Od Javne rasprave se očekuje doprinos svih zainteresiranih u poboljšanju teksta Nacrta Zakona koji će Vlada Zeničko dobojskog kantona kao predlagač dostaviti Skupštini Kantona u vidu Prijedloga Zakona na razmatranje odnosno usvajanje.

Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona možete preuzeti  OVDJE .