• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.07.2018

Obavještenje o rezultatima ispravnosti vode uzoraka uzetih sa javnih česmi sa područja općine Maglaj

 

Obavještavaju se građani, korisnici javnih česmi, da ispitani uzorak vode uzet 02.07.2018.godine od JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica iz javne česme: KRALJEVAC ima zadovoljavajuće osnovne mikrobiološke i fizikohemijske karakteristike za ovu vrstu vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( "Službeni glasnik BIH", broj: 40/10 ) i ista se može koristiti za piće.

Ispitani uzorci vode uzeti iz javnih česmi: Parnica, Voljevac, Braća Mulalić, Hadžina voda, Gornja voda Čila, Moruša voda, Josipa voda, Salkići voda- Liješnica, Spomen voda- Kopice, Horina voda i Čaršina voda nisu zdravstveno ispravni zbog nedozvoljivog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode uzeti iz navedenih javnih česmi po svojim fiziko-hemijskim karakteristikama zadovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Napominjemo da vodne objekte treba redovno kontrolisati, održavati i držati pod zdravstvenom kontrolom, a obilne i dugotrajne kišne padavine su povećale potrebu za navedenim.