• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.06.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima na području općine Maglaj

 

Danas je održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima na području općine Maglaj u sali Općinskog vijeća Maglaj u prisustvu predstavnika Općinskog vijeća, Općine Maglaj i brojnih građana.

Ovom Odlukom se povjerava upravljanje javnim parkiralištima, utvrđuju uslovi, način korištenja, organizacije i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području grada Maglaja

Prisutni su imali mogućnost da iznesu vlastita mišljenja, primjedbe i prijedloge koji se odnose na Nacrt navedene Odluke, te isto dostave i u pismenom obliku do 16,00 sati.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 42. , broj telefona 032 609 676.