• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.06.2018

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj

Općinsko  vijeće  Maglaj  je Zaključkom   broj: 02-05-1-1318-10/18  od 07.06.2018.  godine    usvojilo Nacrt  Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj,  te zadužilo Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove  da provede Javnu raspravu  u trajanju od  30  dana.     

Javna  rasprava o Nacrtu Odluke  o građevinskom zemljištu općine  Maglaj  održat će se dana 04.07.2018. godine  (srijeda)  u  sali Općinskog  vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture  “Edhem Mulabdić”  Maglaj )  sa početkom u 14,00 sati.

Pozivamo sva zainteresovana  pravna  lica i građane  da se uključe u Javnu raspravu  po ovom pozivu i  daju  svoje  prijedloge i sugestije.    

Uvid  u Nacrt  Odluke o građevinskom zemljištu općine  Maglaj   može se  izvršiti na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati i OVDJE.

Svi prijedlozi i sugestije na Nacrt  Odluke o građevinskom zemljištu općine  Maglaj   se mogu dostaviti i u pisanoj formi Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine  Maglaj.