• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.06.2018

Prvi sastanak radne grupe za Strategiju razvoja turizma općine Maglaj

 

Danas je održan prvi sastanak radne grupe za Strategiju razvoja turizma općine Maglaj u prisustvu prof. dr. Almira Pešteka i članova, nosioca izrade ovog dokumenta.

Cilj sastanka je upoznavanje članova sa budućim radom, planom i pristupom izrade Strategije, kao i razmjena ideja, iskustva vezanih za prve korake ka stvaranju dokumenta važnog za općinu Maglaj. Razgovarali su o sadašnjoj situaciji u Maglaju po pitanju turističkih resursa, situacionoj analizi, te identifikaciji potencijala općine i pretvaranja istih u ekonomski resurs.