• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2018

Na području općine Maglaj u toku brojni infrastrukturni radovi

 

U toku su brojni infrastrukturni radovi na području općine Maglaj kako u gradskom i prigradskom dijelu, tako i u mjesnim zajednicama. U ulici Srebreničkih žrtava rata radi se na završetku zaštitnog zida obale utvrde prema potpisanom ugovoru Općine Maglaj i Agencije za vodno područje rijeke Save.

Završena je izgradnja trotoara prema Čakalovcu u dužini od 270 metara i proširenje za 30 parking mjesta ispod mezaristana Turbe, a sve u sklopu redovnog održavanja dionice Regionalnog puta Zavidovići-Doboj, od Doca do granice Federacije BiH i Republike Srpske. Sredstva je osigurala Kantonalna direkcija za ceste ZDK, a radovi su urađeni na incijativu Općine Maglaj.

U sklopu redovnog održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Maglaj za 2018. godinu, radi se na „krpljenju“ udarnih rupa po gradu. Iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove ističu da se radi i po hitnim intervencijama koje se odnose na sanaciju na cijelom području općine Maglaj.