• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.05.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu rijeke Bistrice

 

Općina Maglaj od strane “Komunalnog javnog društva”d.o.o. Maglaj, zaprimila je zahtjev za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta voda za piće u slivu rijeke Bistrice, koja se koristi za vodosnabdijevanje grada Maglaja.


Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite izvorišta vode za piće u slivu rijeke Bistrica, općina Maglaj, urađen od strane ZAVODA ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo, te Revizija Elaborata zaštite izvorišta vode za piće u slivu rijeke Bistrica u općini Maglaj izrađena od strane “INPROS”d.o.o. Mostar
.


U navedenom Elaboratu su obilježene i opisane zone zaštite izvorišta „Bistrica“ utvrđene u skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva („Sl. novine FBiH“, broj: 88/12) koji se odnosi na izvorišta sa zahvatom iz otvorenih vodotoka i uspostavljaju i održavaju se tri zone sanitarne zaštite
.


Ovim putem dajemo obavještenje da će se u skladu sa članom 11. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva („Službene novine FBiH“, broj: 88/12), održati Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu rijeke Bistrice, općina Maglaj, dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dok kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj).

 

Nacrt Odluke možete pogledati OVDJE .