• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.05.2018

Općini Maglaj uručen Certifikat za značajan doprinos u radu “žive“ eGPP laboratorije u okviru GRASPINNO projekta

 

U okviru GRASPINNO projekta Općini Maglaj uručen je  Certifikat za značajan doprinos u radu "žive" eGPP laboratorije.

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi energetske obnove javnih objekata) provodi se u sklopu INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

U projekat je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za javne nabavke koje se odnose na uštedu energije i energetsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice, odnosno poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energetskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energetskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.