• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2018

Održana press konferencija „Procjena potreba za sanacijom šteta nastalih poplavama 2014. godine i pojavom klizišta na području općine Maglaj, kao i nastalih šteta poplavama i klizištima 2018.

 

U sali Općinskog vijeća Maglaj održana je press konferencija „Procjena potreba za sanacijom šteta nastalih poplavama 2014. godine i pojavom klizišta na području općine Maglaj, kao i nastalih šteta poplavama i klizištima 2018. godine, te potreba za prevencijom zaštite od poplava“ povodom četiri godine otkako su općinu Maglaj zadesile poplave 2014. godine. Obzirom da su se u međuvremenu desile nove poplave, konferencija je bila prilika da se više kaže o trenutnoj situaciji u općini Maglaj.

 

Na press konferenciju pozvali su bili viši nivoi vlasti, kao i međunarodne organizacije sa kojima Općina Maglaj dugi niz godina sarađuje. Prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, predstavnici Federalne Komisije za procjenu štete i predstavnici CRS-a.

 

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić u svom izlaganju istakao je kako je cilj organiziranja ovog događaja skrenuti pažnju na probleme funkcionisanja lokalnih zajednica kada je u pitanju održavanje infrastrukture, zaštita životne sredine i objekata, kao i mogućnost unapređenja infrastrukture s ciljem preventivnog djelovanja kada su u pitanju elementarne nepogode.

 

Izdvajamo dio govora:

 

„Cilj današnjeg obraćanja nije samo vapaj za pomoć za sanaciju nastaloih šteta na području općine Maglaj već i vapaj, ali i upozorenje prije nastanka drugih elementarnih nepogoda koje će vjerovatno zadesiti i druge krajeve, te intezivnije nego je to do sada bilo. Svaki dan odgađanja prevencije će ubuduće biti generator sve većih šteta izazvanih elementarnim nepogodama. Svjesno smo da je priroda jača od čovjeka, ali smo svjesni i da čovjek ima obavezu da se zaštiti što je moguće više. U ime općine Maglaj, mještana Maglaja, u ime onih koji su stradali i bili oštećeni proteklih godina, ali i u ime borbe za prevencijom šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama, danas zahtjevamo da se hitno pomogne općini Maglaj i ostalim ugroženim ili potencijalno ugroženim područjima u BiH. Danas zahtjevamo da se :

 1.U prvom momentu, kako bi prioritetne lokacije sanirali, spriječili daljnje povećanje materijalnih šteta neblagovremenom sanacijom, pa i eventualna stradanja, općini Maglaj je potrebna hitna finansijska pomoć. Ovaj novac bi bio utrošen na sanaciju putne infrastrukture na području Jablanice, Bijele Ploče, Ravne i Oruča, Moševca, kao i na drugim lokacijama gdje je pričinjena šteta.

2.Pomoć za štete nastale na poljoprivrednoj infrastrukturi, privrednim objektima i sanaciji stambenih objekata.

3.Također, naš zahtjev se odnosi i na finansijsku pomoć za nastavak sanacije šteta iz 2014. godine. Prije svega, odnosi se na nastavak prevencije zaštite od poplava, rekonstrukciju Ulice Srebreničkih žrtava rata kao projekta koji je prevencija zaštite od poplava gradske jezgre, sanaciju ključnih klizišta čije aktiviranje može izazvati značajno veće štete za širu društvenu zajednicu, nego što je cijena sanacije i praćenja intenziteta.

4.Zahtjevamo da se u analizu stanja, praćenje, preporuke, projektovanje i slično uključe releventne stručne institucije u BiH. Akademska zajednica čija je ovo sfera zanimanja mora biti uključena. Ovo je nastanak državnog problema. Zbog toga moramo pod hitno ostaviti politiku, politikanstvo, političarenje i strnčarenje zbog glasova i prestiža, a posvetiti se zaštiti i prevenciji.

5.Uključivanjem navedenih institucija moramo uključiti i širu međunarodnu zajednicu čiji eksperti nam mogu pružiti značajnu i finansijsku podršku.

6.Izvršiti usklađivanje i unapređenje zakonske regulative, efikasnije djelovanje inspekcijskih službi i preventivne kaznene odredbe za pojedince i institucije koje svojim djelovanjem izazivaju ovakve situacije.

7.Zahtjevamo najmanje entitesku strategiju zaštite i prevencije od elementarnih nepogoda koja će biti zasnovana na znanju i struci, na realnim podacima sa terena, a ne kao aplicirani projekat podobnim institucijama i pojedincima. Predlažemo, zahtjevamo, bazu podataka i stalni monitoring u funkciji sprečavanja šteta od elementarnih nepogoda.

8.Tražimo pravedniju raspodjelu finansijskih poreskih sredstava prema lokalnim zajednicama, posebno pravilniju i pravedniju raspodjelu sredstava koja se odnose na sredstva od vodnih naknada, naknada za korištenje šuma i drugih naknada.

9.Hitno moramo raditi na zakonskoj regulativi, reorganizaciji institucija čiji je domen prevencija u ovom dijelu, kvalitetnijoj raspodjeli novčanih sredstava prema novim kriterijima koji bi prije svega, uobzirili parametre na terenu.“

 

Također, načelnik Mahmutagić je naglasio kako  je Maglaj herojski grad, da ove godine slavi 610 godina od prvog pisanog pominjanja, te da  treba i zahtjeva pomoć nadležnih.

 

„Molim sve relevantne institucije čiji su predstavnici danas ovdje, ali i one čiji se predstavnici nisu odazvali da hitno pomognu općini Maglaj“ – kazao je Općinski načelnik.

 

Nakon obraćanja, predstavnici medija su imali priliku da postave pitanja.