• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2018

NAREDBA o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj-proljetna faza 2018. godine

 

I

Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije-proljetna faza 2018. godine na području općine Maglaj u periodu od 14.05.-18.05.2018. godine.

 

II

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni objekti i površine kojima upravlja Općina Maglaj i to:

 

  1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom ( gradsko naselje),
  2. Nezvanična ( neorganizovana ) smetljišta u gradskim i prigradskim naseljima,
  3. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori čiji je osnivač Općina,
  4. Kolektivni centri za smještaj i boravak,
  5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, čiji je osnivač Općina,
  6. Javne ustanove administrativnog karaktera čiji je osnivač Općina,
  7. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,
  8. Gradsko groblje,
  9. Zajednički prostori stambenih zgrada ( podrumi i tavani ).

 

Troškove deratizacije snosi Općina Maglaj iz svog budžeta.

 

III

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju organizovat će i sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

IV

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbjediti nesmetan rad izvođačima.

 

V

Stručni nadzor nad provođenjem preventivne sistematske deratizacije na površinama i objektima u javnom sektoru obavit će higijensko-epidemiološka služba JU Dom zdravlja Maglaj. Kontrolu izvođenja akcije preventivne sistematske deratizacije provodit će općinski komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor.

 

Provođenje akcije sistematske deratizacije nadzirat će kantonalni sanitarni inspektor Zeničko-dobojskog kantona.