• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.05.2018

UPOZORENJE o zabrani postavljanja plakata po stablima

 

 

Na osnovu ukazane potrebe upozoravaju se svi politički subjekti, pravna i fizička lica da je na području općine Maglaj zabranjeno postavljanje plakata, oglasa, postera i drugog na javnim površinama i stablima gradskog drvoreda, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje, ( ispred zgrade Općine Maglaj, u ulici Aleja Ljiljana kod zgrade M-9 i između T-1 i T-2, u ulici Sulejmana Omerovića Cara-preko puta „Euro Centra“ i na uglu ulica Viteška i Bosanska ).

 

U cilju preventivnog djelovanja, ovim putem, sva fizička i pravna lica na području grada upozoravaju se na odredbe člana 93. stav 1. tačka 7. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu ( „Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/18 ). Navedeni član propisuje zabranu da u cilju zaštite javnih zelenih površina i njihovog održavanja u gradu, odnosno gradskom području, zabranjuje se ljepljenje i pričvršćivanje plakata po stablima.

 

Uklanjanje bespravno postavljenih plakata, oglasa, postera i drugog vršit će se svakodnevno putem KJD d.o.o. Maglaj, a za sve koji budu postupali protivno ovoj zabrani insprektor će poduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom i ovlaštenjima.