• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.05.2018

Obavještenje – poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Maglaj

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-05-1-1013/18 od 26.04.2018. godine na svojoj 17. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Maglaj, i istim Nacrt Odluke uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Maglaj je da se doprinese njenom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao predlagač, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog Odluke.

Na Javnu raspravu pozivaju se vlasnici obrta i radnji, direktori ili predstavnici privrednih subjekata na području općine Maglaj, predstavnici udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, kao i ostali građani koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Maglaj. 

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Odluke, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Javna rasprava održat će se dana 12.06.2018. godine (utorak) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture ''Edhem Mulabdić'').

Nacrt Odluke dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40 i OVDJE.