• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.05.2018

1. Vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj ( „Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst“ ) i ukazane potrebe sazivam 1. Vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 07.05.2018. godine sa početkom u 14,30 sati u sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

 

Za sjednicu predlažem:

 

DNEVNI RED

 

  1. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinske izborne komisije Maglaj; Download
  2. Rješenje o imenovanju sekretara Općinske izborne komisije Maglaj za obavljanje administrativno-tehničkih poslova ; Download
  3. Odluka o pristupanju izmjene Regulacionog plana „Misurići“ . Download