• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.04.2018

Održan prvi inicijalni susret vezan za projekat „Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou“

 

Održan je prvi inicijalni susret povodom projekta „Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou“ predstavnice organizacije World Vision BiH Adise Redžić sa predstavnicima Općine Maglaj, Policijske stanice Maglaj, JU Centra za socijalni rad, JU Dom zdravlja, Centra za mentalno zdravlje, te predstavnika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Maglaj.

 

Organizacija World Vision BiH u partnerstvu sa UNICEF-om BiH započela je implementaciju projekta „Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou“ sa ciljem sprovedbe aktivnosti vezanih za programe dječije zaštite i pravde za djecu. Projekat se implementira u 9 općina na području Federacije BiH, uključujući i općinu Maglaj.

 

Redžić je predstavila projekat i naglasila da se između ostalog predviđa jačanje sistemskog rada i mapiranje potreba po prioritetima kako bi se pojačala prevencija i zaštita od nasilja.