• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.04.2018

Općina Maglaj i Microsoft opredijeljeni za modernu administraciju

 

Načelnik Općine Maglaj Mirsad Mahmutagić i direktor Microsoft BiH Omar Krivošija su potpisnici Memoranduma o razumijevanju koji predstavlja početak digitalne transformacije administrativne službe.

 

Ovim je dokumentom Općina Maglaj krenula prema modernizaciji općinske administracije, čime će se njeni redovni poslovi ubrzati, postati efektivniji, a samim tim i poboljšati usluga za građane.

 

U sklopu saradnje će se identifikovati i definisati napredni koncepti i rješenja unapređenja postojećih administrativnih procedura unutar Općinske uprave korištenjem savremenih tehnologija. Ovim će se podignuti nivo kvaliteta rada i kapaciteta administracije. Promjene će se također kretati u pravcu zamjene tradicionalnih načina rada općinske administracije modernim alatima. Također će se uspostaviti fleksibilna i proširiva mreža interoperabilnosti za poslovne procese sa drugim nivoima vlasti. Građanima i privrednicima će uveliko pomoći i uvođenje Open Data infrastrukture za pružanje informacija.

 

Općina Maglaj će zajedno sa Microsoft BiH raditi na stvaranju pristupa najnovijim tehnologijama i razvojnim programima, te će sarađivati na realizaciji dugoročne Strategije digitalne transformacije.

 

Općina Maglaj je prva općina u Bosni i Hercegovini koja je potpisala ovaj Memorandum sa Microsoftom,  što je stavlja na put digitalizacije, veće produktivnosti i znatnog poboljšanja usluga.