• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.04.2018

Produžen rok za prijavu na Javni poziv za izražavanje interesa za fizička lica sa područja općine Maglaj za Projekat

Produžen je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za izražavanje interesa za fizička lica sa područja općine Maglaj za Projekat "Javni radovi za siguran život" do 27.04.2018. godine ( petak ) do 15,00 sati. Fizička lica koja ispunjavaju uslove prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju mogu dostaviti do navedenog datuma putem pošte ili direktno u Pisarnicu Općine Maglaj na adresi:

 

Općina Maglaj

Viteška ulica broj 4

74 250 Maglaj

 

Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na PROJEKAT "JAVNI RADOVI ZA SIGURAN ŽIVOT".

 

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) je trogodišnja inicijativa (2016.-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH.

 

Projekat predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva (s naglaskom na povratnike, interno raseljene i dugotrajno nezaposlene osobe). Osim toga, projekat planira podržati jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa zavodima za zapošljavanje ili centrima za socijalnu pomoć, u realizaciji kvalitetnih i efikasnih programa podrške zapošljavanju kroz javne radove ili slične mjere za zapošljavanje, te na taj način pružiti podršku dugoročno nezaposlenim i socijalno isključenim kategorijama stanovništva u odabranim JSL.

 

S tim u vezi, Općina Maglaj će uz podršku LIR projekta implementirati projekat „JAVNI RADOVI ZA SIGURAN ŽIVOT“.

 

Projekat predviđa uređenje i sanaciju lokalne infrastrukture i zapošljavanje dugoročno nezaposlenih osoba na sezonski poslovima.

 

 

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.