• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.04.2018

Finalna lista korisnika/ca pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

 

U okviru projekta koji finansira Evropska unija, započela je objava finalnih lista korisnika/ca pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

 

Finalne liste odnose se na domaćinstva koja su aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika/ca pomoći koji je objavljen u sklopu druge faze Programa stambenog zbrinjavanja. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine, prijavilo se 3.950 domaćinstava iz 44 općine i grada. Finalnim listama je prethodilo objavljivanje preliminarnih listi korisnika/ca na koje su se mogli uložiti žalbe u roku od 14 dana. Po završetku obrade žalbi, započela je objava finalnih listi.

 

Finalna lista korisnika/ca općine Maglaj može se pogledati OVDJE.

 

Program stambenog zbrinjavanja pruža dodatnu podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Program, vrijedan 15 miliona eura, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim općinama i gradovima i UNDP u BiH. 

 

Program implementira UNDP u BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) i partnerskim općinama i gradovima.