• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.04.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana na području općine Maglaj i Nacrtu Odluke o javnom redu i miru

 

Obavještavamo sva pravna i fizička lica na području općine Maglaj da se će održati Javna rasprava o Nacrtu Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana na području općine Maglaj i Nacrtu Odluke o javnom redu i miru 25. 04.2018. godine ( srijeda ) u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Maglaj.

 

Prethodno su dva puta održane Javne rasprave 12. i 28. marta 2018. godine, međutim zbog malog odziva fizičkih i pravnih lica ponovo se zakazuje.

 

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u Nacrte navedenih Odluka na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati počev od 18.04.2018. godine kao i u prilogu: NACRT Odluke o određivanju prostora javno okupljanje  i Nacrt Odluke o javnom redu i miru.

 

Primjedbe i prijedlozi na Nacrte navedenih Odluka moći će se dostaviti sedam dana nakon održane javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj. Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, kancelarija broj 42. ili na broj telefona: 032 609 676.