• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.04.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma na općini Maglaj sa Kalendrom

 

U sali Općinskog vijeća održana je Javna rasprava o Nacrtu Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma na općini Maglaj sa Kalendrom.

 

Na samom početku obratila se predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni u svojstvu predsjednice Komisije za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja. Istakla je na koji su način radili Nacrt i s kojim ciljem, te naglasila da Kalendar olakšava praćenje i organiziranje svih značajnih datuma na području općine Maglaj.

 

Prisutni su iznijeli svoje stavove u vezi navedenog Nacrta, a svi ostali primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke i Kalendar mogu dostaviti u roku od sedam dana u pisanoj formi na adresu Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

 

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u Općini Maglaj, Služba Općinskog načelnika i općinskog vijeća u kancelariji broj 29 na broj telefona 032 609 552.