• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.04.2018

Uspješno sprovedena akcija „Čista rijeka Bosna“

 

U jutarnjim satima počela je akcija čišćenja obala rijeke Bosne u okviru projekta „Čista rijeka Bosna“ čiji je implementator Rotor organizacija, a finansiran je od strane Ambasade SAD-a u Sarajevu.

 

Općina Maglaj podržala je ovaj projekat kao i ostale općine kroz koje teče rijeka Bosna, a današnja akcija sprovedena je i uz podršku Udruženja Eko Maglaj, srednjih škola sa područja općine Maglaj i KJD Maglaj koji će sav prikupljen otpad odvući na deponiju. Učesnici su dobili simbolične majice, potreban alat za rad, te im je obezbjeđen doručak.

 

Projekat „Čista rijeka Bosna“ bazira se na mapiranju i uklanjanju dijela nelegalnih odlagališta čvrtsog otpada u gradovima/opštinama/općinama koje se nalaze u dolini rijeke Bosne i uz glavnu putnu saobraćajnicu, kao i na animiranju stanovništva da doprinesu poboljšanju stanja životne sredine u slivu rijeke.

 

Partneri u projektu su: JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Općina Ilidža, Općina Centar Sarajevo, Općina Ilijaš, Općina Visoko, Općina Kakanj, Grad Zenica, Općina Žepče, Općina Zavidovići, Općina Maglaj, Općina Doboj Jug, Grad Doboj, Opština Modriča i Opština Šamac. Implementacija projekta traje do kraja 2018. godine.