• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.04.2018

SAOPĆENJE IZ SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MAGLAJ

 

Po bazi podataka BH MAC-a a na osnovu Plana protivminskog djelovanja za Općinu Maglaj čija je revizija izvršena u februaru 2011.godine ukupna sumnjiva površina od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava na Općini Maglaj prostire se na 20,307 km2 od čega sumnjiva površina prve kategorije iznosi 2,207 km2, druge kategorije 2,981 km2 i sumnjiva površina treće kategorije 15,119 km2 i prostiru se na 26 ugroženih zajednica.

 

Imajući u vidu da je u periodu 1996. - 2018. godine deminirano 3,10 km2 prostora što procentualno iznosi oko 15% deminirane u odnosu na ukupno miniranu površinu zbog čega moramo konstatovati da proces daminiranja i na našoj Općini ne ide dovoljno brzo, ali se nadamo da će biti sve u skladu sa usvojenom Strategijom da Bosna i Hercegovina treba biti slobodna od mina u narednom periodu.

 

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je veliki broj ubojnih sredstava i oružja u posjedu građana, koji se često mogu naći u vodotocima, niskom rastinju, livadama, šumama pa čak i u kontejnerima što predstavlja potencijalnu opasnost za sve one koji koriste pomenute površine i pored napomene da su u poslijeratnom periodu od mina i NUS-a na području naše Općine stradale 54 osobe od čega 27 smrtno.

 

U sklopu obilježavanja 4. aprila „ Međunarodnog dana borbe protiv mina,“ Služba civilne zaštite općine Maglaj vrši pripreme za uništavanje prikupljenih ubojnih sredstava čime će dati svoj doprinos borbi protiv mina.

 

Općina Maglaj u granicama svojih mogućnosti, financijski učestvuje u projektima deminiranja, što nije dovoljno, zbog čega još jednom poziva sve domaće i međunarodne subjekte da ulože zajedničke napore da bi se naša Općina konačno riješila ovih problema, pri čemu izražavamo zahvalnost svim domaćim i međunarodnim subjektima na dosadašnjem uloženom trudu i pomoći na deminiranju ali i sa naglašenom potrebom u nastavku riješevanju pomenutog problema.

 

Ovim putem upozoravamo građanstvo da poštuje postavljene oznake, da ne ulaze u sumnjive površine te da dojave sve sumnjivo što primjete kao i da prijave ubojna sredstva koja žele vratiti bez ikakvih posljedica čime će direktno pomoći sebi i ostalim i time spriječiti neželjene posljedice jer preživjeli ste rat, preživite i mir.