• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.03.2018

Javna rasprava o Nacrtu Programa utroška sredstava- poticaja u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2018. godinu

 

Pozivaju se potencijalni mladi poduzetnici, koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj, posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa i smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa  utroška sredstava – poticaja u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2018. godinu da prisustvuju Javnoj raspravi koja će se održati 14.03.2018. godine (srijeda) u 13,30 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture ''Edhem Mulabdić'').

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-05-1-499-10/18 od 27.02.2018. godine na svojoj 15. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Programa utroška sredstava – poticaja u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2018. godinu, i istim Nacrt Programa uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa utroška sredstava – poticaja u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2018. godinu je da se doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao njegov predlagač, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog Programa.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Nacrt Programa možete pogledati OVDJE , a dostupan je i u Općini Maglaj kancelarija broj 40.