• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.03.2018

Održana prezentacija „Dvojni centar za školovanje za metaloprerađivačka zanimanja“

 

 

U organizaciji firme ADV PAX Lutec i OEC-a ( Open Europe Consulting ), a uz podršku Općine Maglaj održana je prezentacija „Dvojni centar za školovanje za metaloprerađivačka zanimanja“ koju je vodila Andrea Mewaldt.

Prezentacija se odnosi na projekat osnivanja centra za školovanje za metaloprerađivačka zanimanja (bravar i mašinski tehničar ) u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Maglaj.

Mewaldt je istakla neophodne aktivnosti koje uključuju slijedeće: izgradnja infrastrukture uključujući opreme i mašine, razvoj materijala za podučavanja i učenje za praktičnu modularnu obuku ( u toku 2. i 3. strukovne pkolske godine i prakse u kompanijama u toku 4. godine ), razvoj koncepta train-the- trainer ( treniraj trenera ) za nastavnike, nastavnici tehničke strukovne škole Maglaj će biti praktično edukovani tokom jednog kursa, instruktori na praksi u kompanijama će dobiti školovanje uključujući naučno putovanje u Njemačku, edukacija za instruktore sa certifikatom putem Vanjskotrgovinske komore BiH i uvođenje standarda obrazovanja u BiH.

Veliki broj privrednika općine Maglaj prisustvovalo je prezentaciji i tako su dobili mogućnost da se uključe u projekat, te isti podrže.