• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.02.2018

15. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u toku

 

 

U toku je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i do sada su pređene tri tačke Dnevnog reda 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2017. godinu, 2. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Općinske izborne komisije i 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za popunu članova Općinske izborne komisije Maglaj.

Trenutno je na razmatranju četvrta tačka Dnevnog reda, a koja se odnosi na Prijedlog Odluke o postupku, rokovima i uslovima/uvjetima provođenja izbora kao i utvrđivanju rezultata izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica na području općine Maglaj.