• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.02.2018

Nacrt Odluke o Komunalnom redu i sanitarnom minimumu

 

Na osnovu člana 2.i 3. stav 2. i člana 49. Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine ZE-DO kantona», broj: 17/08), člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH  ("Službene novine FBiH", broj: 49/06), i člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj», broj: 8/07, 3/08, i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj na svojoj  sjednici održanoj dana 2017. godine, donijelo je O D L U K U    o komunalnom redu i sanitarnom minimumu  koju možete pogledati OVDJE.