• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.02.2018

Obavijest za aplikante tekućih Javnih poziva za omladinske projekte, omladinski sport, kulturu i civilna udruženja/NVO

 

Obavještavamo potencijalne aplikante po objavljenim Javnim pozivima za omladinske projekte, omladinski sport, kulturu i civilna udruženja/NVO da je produžen rok za aplikaciju do 09.03.2018. godine ( petak ) s ciljem kvalitetnog popunjavanja obrazaca po LOD Metodologiji.

Popunjene aplikacije slati na adresu Općina Maglaj, Općinski načelnik, „Prijava na Javni poziv- NE OTVARATI“, Viteška br.4, putem protokola ili preporučeno poštom.