• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.02.2018

Održani "Dani otvorenih vrata"

 

Održani su „Dani otvorenih vrata“ u skladu sa objavljenim Javnim pozivima iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj, a koji se odnose na Javne pozive iz oblasti omladinskog sporta, kulture, civilnih udruženja/NVO i omladinskih projekata koji su rezultat potpisanog Sporazuma sa UNDP-om i LOD Metodologijom.

 

U sali Općinskog vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ bilo je prisutno 19 potencijalnih korisnika grantova.

 

Radionica je održana s ciljem dodatnih pojašnjenja za set obrazaca i načina popunjavanja istih u Javnim pozivima.