• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2018

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava iz
Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava sa transfera Kultura iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu.
Za podršku projektima iz oblasti kulture na transferu Kultura u Budžetu Općine Maglaj za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 KM. Ukupna vrijednost po jednom projektu je od 500,00 do 5.000,00 KM.
Dodatni kriterij kod ocjene pristiglih projekata je referens lista dosada realizovanih općinskih projekata.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture vršit će se u skladu s Kriterijima LOD metodologije, sa transfera Kultura iz sredstava Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu.

III

U skladu s planiranim sredstvima na trasferu Kultura u Budžetu Općine Maglaj za 2018. godinu, ocjenjivanje projekata kulture i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih projektima kulture izvršit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za sufinansiranje projekata kulture donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih projektima kulture mogu se prijaviti javne ustanove i nevladine organizacije koje djeluju u oblasti kulture na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskim obrascima (set obrazaca) koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba, na kojoj je objavljen i Javni poziv.
Projekt dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Kandidiranje projekata kulture.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 28.02.2018. godine.

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 20.02.2018. godine u Sali Općinskog vijeća Maglaj u periodu od 11,00 do 13,00 sati gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća iz Javnog poziva.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Obrasci:
Projektni prijedlog
Pregled Budžeta/Proračuna
Matrica logičkog okvira
Plan aktivnosti i promocije
Administrativni podaci o aplikantu
Financijska identifikaciona forma
Izjava o podobnosti
Lista za provjeru