• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2018

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08),  Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje omladinskih projekta sa transfera Budžet za mlade iz  Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu.
Budžetom za mlade u 2018. godini za podršku omladinskim projektima planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. Ukupna vrijednost po jednom projektu je od 500,00 do 1.500,00 KM.
Dodatni kriterij kod ocjene pristiglih projekata je referens lista dosada realizovanih općinskih projekata.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata vršit će se u skladu s Kriterijima LOD metodologije, sa transfera Budžet za mlade iz sredstava Budžeta Općine Maglajza 2018. godinu.

III

U skladu s planiranim sredstvima na trasferu Budžet za mlade u Budžetu Općine Maglaj za 2018. godinu, ocjenjivanje omladinskih projekata i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih omladinskim projektima izvršit će Komisija za ocjenjivanje omladinskih projekata i raspodjelu novčanih sredstava sa transfera Budžet za mlade u 2018. godini, imenovana od strane Općinskog načelnika.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata  donosi Općinski načelnik.   

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih omladinskim projektima mogu se prijaviti nevladine organizacije koje djeluju na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskim obrascima (set obrazaca) koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba, na kojoj je objavljen i Javni poziv. 
Projekt dostaviti  putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti- Kandidiranje omladinskih projekata.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 28.02.2018. godine.        

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 20.02.2018. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj u periodu od 11,00 do 13,00 sati gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća  iz Javnog poziva.

 

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Obrasci:
Projektni prijedlog
Pregled Budžeta/Proračuna
Matrica logičkog okvira
Plan aktivnosti i promocije
Administrativni podaci o aplikantu
Financijska identifikaciona forma
Izjava o podobnosti
Lista za provjeru