• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.02.2018

Besplatne logopedske usluge u Centru za socijalni rad Maglaj

 

JU Centar za socijalni rad Maglaj, od februara tekuće godine, bogatiji je za besplatne logopedske usluge na području općine Maglaj.

 

Kako ističe direktorica Centra Aida Hadžić, logopedski rad uključuje otkrivanje, dijagnosticiranje i tretman govorno-jezičkih poremećaja. Područje rada uključuje i poremećaj artikulacije, poremećaj izgovora glasova, mucanje, jezički poremećaji, poremećaj pisanog jezika, teškoće u čitanju i pisanju, teškoće u matematičkim sposobnostima te rad sa djecom oštećenog sluha.

 

Zbog velike potrebe i interesovanja za uslugama logopeda i koristi koju djeca imaju u Centru se nadaju pozitivnim rezultatima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 032-603-527 ili direktno logopedici Aniti Kadrić 061-455-709.