• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.02.2018

U 2017. godini odobreno 1.578 zahtjeva za pomoć po osnovu pripadnosti boračkim i socijalnim kategorijama

 

Prema Izvještaju Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj tokom prošle godine odobreno je 342 zahtjeva za liječenje boračkim kategorijama, a 388 zahtjeva za vanrednu novčanu pomoć je realizirano. Odobrena je pomoć za stambeno zbrinjavanje po Javnom pozivu 28 korisnika, dok je njih 81 dobilo pomoć za troškove dženaze.

Ukupno je 254 djece pripadnika branilačkih kategorija dobilo pomoć za udžbenike, dok je 128 studenata korisnika stipendije Ministarstva za boračka pitanja.

U 2017. godini 46 osoba je koristilo pomoć po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite, elementarnih nužnih životnih potreba raseljenih lica koji su na minimumu životne egzistencije, njih 80 koristilo je pomoć po osnovu elementarnih nužnih potreba lica i porodica u stanju socijalne potrebe, a 17 je korisnika socijalnog finansiranja penzionera/umirovljenika.

Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija dobilo je 10 osoba, a odobrena su i 204 zahtjeva poticaja za demografski razvoj ( poticaj nataliteta ).

U toku 2017. godine 1.578 osoba koristilo je sredstva po osnovu pripadnosti boračkim i socijalnim kategorijama u općini Maglaj.