• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.02.2018

Brojni infrastrukturni radovi na području općine Maglaj

 

Ovih dana su u toku brojni infrastrukturni radovi na području općine Maglaj. U ulici Srebreničkih žrtava rata radi se druga faza rekonstrukcije od P91-P-148, L=0,9km, započeo je proces tehničkog prijema i dobijanje upotrebne dozvole.

 

Također, radi se na izgradnji trotoara prema Čakalovcu u dužini od 270 metara i proširenje za 30 parking mjesta ispod mezaristana Turbe, a sve u sklopu redovnog i zimskog održavanja dionice Regionalnog puta Zavidovići-Doboj, od Doca do granice Federacije BiH i Republike Srpske. Sredstva je osigurala Kantonalna direkcija za ceste ZDK.

 

U sklopu poslovne zone Misurići radi se saobraćajnica b u dužini od cca 160 metara, koja će ponuditi mogućnosti slobodnog prilaza parcelama što je posebna olakšica za potencijalne investitore.

 

Radi se i na izgradnji servisne saobraćajnice deponije komunalnog otpada Nekolj, a također je u toku i rekonstrukcija mosta u Salkićima.

 

U gradu je u procesu modernizacija rasvjete, koja poboljšava efikasnost i uštedu električne energije.