• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.01.2018

Napreduju radovi na zgradi za smještaj korisnika kolektivnog centra

 

Radovi na izgradnji zgrade koja je namijenjena za smještaj korisnika kolektivnog centra u Maglaju uveliko napreduju. Dinamika izvođenja radova je u skladu sa planiranom i u toku je završetak ugradnje vanjske stolarije, a za nekoliko dana kreće unutrašnje malterisanje zgrade.

Petnaest stambenih jedinica unutar ovog objekta namjenjeno je za socijalno stanovanje 28 osoba koje danas žive u kolektivnom centru u Maglaju.

Projekt "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB 2" se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će više od 7.200 korisnika 121 kolektivnog centra biti preseljeno u nove stambene jedinice.

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

Vrijednost ovog projekta je oko 855.000 KM, (više od 670.000 KM kreditnih sredstava CEB-a, ostatak je osigurala Općina Maglaj), rok za izgradnju je 300 kalendarskih dana.

Izvođač radova u Maglaju je GTR d.o.o. Mostar, a projektant je Still Projekt.