• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.01.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj

 

U sali Općinskog vijeća Doma kulture „Edhem Mulabdić“ održana je danas i Javna rasprava o Nacrtu Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj. Prisutnima se u ime Općine Maglaj obratila šefica Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Azra Čakrama, te pročitala pristigle prijedloge.

Prisutni su iznijeli mišljenja o Nacrtu Odluke, te dali svoje prijedloge i sugestije koje bi mogle doprinijeti što kvalitetnijoj izradi navedene Odluke.