• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.01.2018

Poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović i bivši član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević gosti Okruglog stola

 

Prema najnovijim informacijama, gosti Okruglog stola su poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović i bivši član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević koji je obavljao i niz funkcija u BiH.

Okrugli stol se održava u ponedjeljak ( 08.01.2018.godine ) sa početkom u 12:30 sati u sali Općinskog vijeća Doma kulture "Edhem Mulabdić".

Teme Okruglog stola su neophodnost izgradnje funkcionalnog pravnog sustava države BiH kao preduslov za privlačenje stranih investitora, školovanje srednjeg stručnog kadra primjenom dualnog obrazovanja u funkciji stvaranja mladog i stručnog kadra, te perspektive i izraženi problemi na putu BiH prema Europskoj Uniji.

 

Pozivamo sve građanke i građane općine Maglaj da prisustvuju!