• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.12.2017

Produžen Javni poziv izbjeglicama, povratnicima i raseljenim osobama BIH

 

Produžen je rok za podnošenje prijava do 22.01.2018. godine za Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosnu i Hercegovinu i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu "ključ u ruke" raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH "Transfer za raseljena lica i povratnike" , sredstva Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ili implementator definisan posebnim sporazumom.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, ulica Vilsonovo šetalište broj 10 ( kancelarija broj 22 ), svakim radnim danom od 08,00 sati do 16,00 sati ili poštom na adresu:

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA".

 

Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, u prostorijama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište broj 10 i OVDJE.

Kompletan Javni poziv pogledajte www.maglaj.ba. - Javni poziv