• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.12.2017

Usvojen Budžet Općine Maglaj i Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu

 

U toku je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i bit će obrađeno ukupno 10 tačaka Dnevnog reda.

Prva tačka Dnevnog reda je bila Prijedlog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2018.godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2018.godinu. Nakon glasanja, usvojen je Budžet Općine Maglaj i Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu.