• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.12.2017

Obavijest za pravna i fizička lica sa područja općine Maglaj

 

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica sa područja općine Maglaj registrovana za djelatnost trgovine da je donesen novi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ( "Službene novine Federacije BiH", broj 97/17 od 15.12.2017. godine ) kojim se mijenja član 5. ranijeg Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ( "Službene novine Federacije BiH, broj 91/15) i glasi:

1.Trgovačka knjiga vodi se u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa.

2.Ako se trgovačka knjiga vodi ručno svaka strana mora biti numerirana rednim brojem, uvezana jamstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Trgovačku knjigu potpisuje i ovjerava odgovorna osoba trgovca prije unosa podataka.

3.Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski, radi dostupnosti evidencije prilikom inspekcijskog nadzora, na zahtjev inspektora vrši se tiskanje podataka.

 

Članom 14. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ( "Službene novine Federacije BiH", broj 97/17 od 15.12.2017. godine ) definisano je da:

 

"Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 01.01.2018. godine."