• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.12.2017

Saopćenje za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca

 

Obavještavamo ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca ( korisnike lične i porodične invalidnine ) da su shodno Proceduri za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole budžetskih sredstava, po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja, dužni se javiti u Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, šalter sala, šalter broj 1. kod referenta Fuada Lošića, zbog neposredne identifikacije uz donošenje ličnih dokumenata i trajnog rodnog lista.

Korisnici koji imaju prebivalište izvan općine Maglaj su dužni dostaviti trajni rodni list, te dostaviti ovjerenu izjavu o životu svakih šest mjeseci.

Napominjemo da, shodno navedenoj Proceduri za sve korisnike koji ne pristupe neposrednoj identifikaciji ili ne dostave pomenute izjave o životu, ovaj organ je do pribavljana dužan obustaviti isplatu stečenih prava.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti na šalteru broj 1. ili na telefon broj: 032 609 043.