• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.09.2011

Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta

Podsjećamo da je 21.09.2011. krajnji rok za prijavu na raspisani javni konkurs:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA MAGLAJ
SLUŽBA ZA PRIVREDU, FINANSIJE/FINANCIJE
I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Broj: 04-49- /11
Datum: 07.09.2011.godine

RTV Maglaj

PREDMET: Obavijest o raspisano Javnom konkursu

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostar dana 07.09.2011.godine raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“. Sredstva iz ovog Programa će se plasirati putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi sa rokom povrata do 7 godina, grejs periodom do 2 godine i kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou. Jednokratni toškovi obrade kredita od Razvojne banke Federacije BiH iznose do 1 % od odobrenog iznosa kredita.
Iznos kredita po korisniku može biti:
• od 100.000,00 do 500.000,00 KM za d.d. i d.o.o. a
• za obrte od 30.000,00 do 100.000,00 KM.
Do 50 % odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti kao obrtna sredstva.
Cilj programa je pružiti finansijsku potporu subjektima male privrede koji imaju dovoljne proizvodne kapacitete ili izgrađene nove kapacitete, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna i obrtna sredstva.
Korisnici kreditnih sredstava: subjekti male privrede shodno članu 4. Zakona o poticajima razvoja male privrede Federacije BiH („Sl. novine FBiH“,broj 19/06 i 25/09) čije je sjedište na području Federacije BiH, koji posluju najmanje godinu dana te imaju najmanje 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51 %-tnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, kao i subjekti male privrede čije je sjedište u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine koji imaju najmanje 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme od kojih je najmanje 2/3 iz reda povratničke populacije, a nalaze se u u najmanje 51 %-tnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 21.09.2011.godine.
Detaljnije informacije se mogu dobiti na oglasnoj ploći općine Maglaj i u općinskoj Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kancelrija broj 23.

DOSTAVLJENO: RUKOVODILAC SLUŽBE
1. RTV Maglaj, Senada Alibajraktarević, dipl.ecc.
2. Arhiva.