• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.12.2017

Održana prezentacija projekta „Izrada elaborata-Katastar objekata vodosnadbjevanja Općine Maglaj sa prijedlogom sistema organizacije, nadzora i reagovanja u kriznim situacijama“

 

U sali Općinskog vijeća Maglaj održana je prezentacija projekta „Izrada elaborata-Katastar objekata vodosnadbjevanja Općine Maglaj sa prijedlogom sistema organizacije, nadzora i reagovanja u kriznim situacijama“.

U prisustvu velikog broja zainteresovanih vlasnika i upravitelja vodovoda i vodnih objekata, predsjednika mjesnih zajednica i građana – korisnika vodovoda,  predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Instituta za hidrotehniku Sarajevo su prezentirali projekat.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Općine Maglaj, a sama ideja za projekat se nametnula iz zakonske potrebe za istim, a posebno s obzirom na negativne trendove i iskustva tokom prirodne nesreće iz maja 2014. godine i konstatacija da se domaćinstva u značajnoj mjeri snadbijevaju nekontrolisanom vodom za piće iz lokalnih vodnih objekata (lokalni-mjesni vodovodi, kaptirani izvori, bunari, javne česme i sl.), bez upravljanja od strane javnih preduzeća/vodovoda i ista nisu legalizirana odnosno evidentirana u smislu lokacije, karakteristika izvorišta/ bunara, izdašnosti i kvaliteta, niti su obuhvaćena bilo kakvim nadzorom/monitoringom od strane općine, kantonalne ili federalne institucija.

Razlog više za isto je i to da su urađene analize kod jednog dijela vodnih objekata, pokazale značajna, a na pojedinim izvorištima i dramatična odstupanja od zakonskih zahtjeva za kvalitetom pitke vode.

Projekat je obuhvatio 100 vodnih objekata, pri čemu su kriteriji za izbor vodnih objekata bili broj korisnika vodovoda, teritorijalnoj zastupljenosti i ranije provedene analize.

Realizacija  je trajala 6 mjeseci, a u okviru projekta provedena su potrebna istraživanja, analize, izrada GIS podloga i katastra vodnih objekata, preporuke mjera zaštite i organizacije, te posebno mjera djelovanja u kriznim situacijama, a sve obrađeno kao jedinstven elaborat izrađen od strane certificirane institucije za ovu oblast. Isto će predstavljati izvanrednu osnovu za poduzimanje daljih mjera za izgradnju uređenog, standardiziranog sistema vodoopskrbe sa kvalitetnom bazom podataka, sistematizovanih relevantnih parametara, propisanih mjera za dalja poboljšanja, organizacije rada i upustava za prevenciju i ponašanje u kriznim situacijama – prirodnim nesrećama.

Treba napomenuti da je Općina Maglaj prva općina u Federaciji BiH koja je realizirala ovakav projekat i otpočela proces sistemskog uređenja oblasti vodosnabdjevanja na području cijele teritorije općine.

Sam odziv i pokazano interesovanje tokom same prezentacije, kao i konstruktivne diskusije prisutnih su pokazale od kakvog je značaja ova problematika za život građana i potreba za nastavkom daljih aktivnosti na uređenju i sistemskom rješavanju pitanja iz oblasti vodosnabdjevanja građana općine Maglaj.