• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.12.2017

Obavijest za korisnike lokalnih vodnih objekata sa područja općine Maglaj

 

Pozivamo sve zainteresovane korisnike lokalnih vodnih objekata sa područja općine Maglaj da prisustvuju prezentaciji Elaborata- "Katastar objekata vodosnabdjevanja općine Maglaj sa prijedlogom sistema organizacije, nadzora i reagovanja u kriznim situacijama" u četvrtak, 21.12.2017. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Prezentaciju finalnog izvještaja o izvršenim aktivnostima na projektu uradit će izvođač Elaborata, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i predstavnici Općine Maglaj, te odgovoriti na eventualne upite koji se odnose na ovu temu.