• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2012

O projektu ZP 10

Kroz projekat “Zajednički projekti 2010.” Ministarstva za izbjegla i raseljena lica i Fonda za povratak BiH, na području općine Maglaj sanirano je osam kuća i to na području : Parnice, Donjeg i Gornjeg Rakovca, Brezovih Dana i Bakotića. Projekat je vrijedan 200 hiljada KM. Općinski načelnik Mehmed Mustabašić uručio je ključeve vlasnicima kuća : Živku Ristiću, Evdokiji Lazić, Mirku Lazareviću, Peri Nediću, Mari Bjelčević, Mirjani Marković, Dušku Markoviću i Simuni Josipović. Izvođač radova bila je firma iz Petrova.