• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.02.2011

Javni pozivi

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2011. godinu, člana 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2011. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 1/11) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje sljedeće javne pozive